woensdag 4 maart 2015

VERSLAG LEERLINGENRAAD OKTOBER_NOVEMBER

Oplijsten van ideetjes die eventueel haalbaar zijn :

- lijst op de speelplaats met wat je mag eten en niet mag eten.
- 6de en 1ste eens wisselen
- dessert i.p.v. soep
- meer eten en eten wat we kennen
- vuilnisbakken pimpen
- spelletjes op de speelplaats
- stil zijn in de rij (na 2de bel)

Dit hebben we besproken op donderdag 8/1/2015.
Op donderdag 5 maart neemt de leerlingenraad foto's van het schoolgebeuren.